health news

ประสิทธิภาพการรักษามาตรฐานในอนาคต

ปัจจัยความเครียดดังกล่าวและสามารถแปลงสภาพตัวเองได้ตลอดเวลาให้เป็นเซลล์ชนิดที่มีเครื่องหมายพื้นผิวที่แตกต่างกัน พลาสติกนี้ช่วยให้เซลล์ปรับตัวเข้าของพวกเขาและเข้าถึงความหลากหลายที่เฉพาะเจาะจงของสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยที่จะช่วยให้พวกเขารักษาและเติบโตและส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะหลบหนีได้ด้วยการโจมตีทางยาเซลล์เนื้องอกชนิดเนื้องอกชนิดอื่นอาจมีข้อจำกัด

น้อยลงตามหลักการลำดับชั้นที่กำหนด แต่สามารถปรับลักษณะให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ทั่วไป เงื่อนไข ‘ปรากฏการณ์เดียวกันนี้เกิดขึ้นในมะเร็งเต้านมและมะเร็งผิวหนัง การสังเกตนี้คาดการณ์ว่าการรักษาโรคมะเร็งโดยเฉพาะกับตัวบ่งชี้เซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งอาจไม่ประสบความสำเร็จในผู้ป่วย การค้นพบใหม่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามาตรฐานในอนาคต ในการทดลองในห้องปฏิบัติการนักวิจัยสามารถแสดงให้เห็นว่าปัจจัยสิ่งแวดล้อมเช่นการขาดออกซิเจนร่วมกับสัญญาณจากเนื้องอก