travel news

คฤหาสน์ไม้สักที่ประดับประดาด้วยสีชมพู

บ้านบานบุรีเป็นอีกหนึ่งคฤหาสน์ไม้สักที่ประดับประดาด้วยสีชมพูขาวและสีเบจ ยังคงเป็นเจ้าของโดยครอบครัวชาวเหนือเดียวกันบ้านอันหรูหรานี้ยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีร้านอาหารเล็ก ๆ ภายในบริเวณคฤหาสน์ แพร่ยังคงมิได้ถูกแตะต้องโดยการท่องเที่ยวมวลชน คนไทยในท้องถิ่นยังคงเป็นมิตรและเปิดกว้าง ผู้ที่หยุดถ่ายรูปคฤหาสน์น่าจะได้รับเชิญจากเจ้าของโดยเจ้าของ

บ้านวิชัยราชาเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของบ้านขนมปังขิงที่สวยงามไม่มีใครว่าง แต่เปิดให้ทุกคนที่ต้องการดู นอกจากนี้ยังสามารถเยี่ยมชมสวนสักเก่า โรงเรียนและวิทยาลัยเทคนิคป่าแพร่ก่อตั้งขึ้นจากข้อตกลงเดิมของ บริษัท อีสต์เอเชียและ บริษัท อีสเทิร์นบอร์เนียว บังกะโลไม้ขนาดเล็กยังคงล้อมรอบไปด้วยสวนพฤกษศาสตร์ที่มีพิพิธภัณฑ์เล็ก ๆ ที่รวบรวมประวัติความเป็นมาของการค้าไม้สัก ภาพระยะเวลาสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานของช้างในการค้าไม้สักที่ช่วยขนส่งไม้บนแม่น้ำสู่จังหวัดเชียงใหม่